Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Lasco Staalbouw B.V.
Molendijk 102
3361 EP Sliedrecht
Telefoonnummer: 0184-420077
KVK-nummer: 24447832
Website: www.lascosliedrecht.nl
Emailadres: lasco@lascobv.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Burgerservicenummer (BSN)
• Bankrekeningnummer
• E-mailadres

U heeft ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar lasco@lascobv.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie op het verzoek. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken en het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar lasco@lascobv.nl dan krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie op het verzoek.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en back-ups.